PUBLIKACJE

Koniec dominacji Wielkiej Czwórki w Wielkiej Brytanii

Dominacja Wielkiej Czwórki (KPMG, Deloitte, Ernst & Young and Pricewaterhouse-Coopers) na rynku audytów spółek giełdowych w Wielkiej Brytanii trwa już od wielu lat. Firmy te nie przeprowadziły audytu wyłącznie jednej spółki spośród wszystkich  notowanych na FTSE 100, dlatego też cierpliwość ich największych konkurentów powoli się kończy. W związku z obecną sytuacją, zwrócili się oni do Competition Commission (niezależny organ publiczny prowadzącym postępowania w sprawach przejęć, nadużywania pozycji dominującej na rynku oraz niedozwolonych porozumień – brytyjski odpowiednik UOKiK) z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie wyłączności Wielkiej Czwórki w tym zakresie.

Jednym z głównych argumentów konkurencji  jest fakt, że w okresie ostatnich 15 lat ponad 70 procent firm notowanych na FTSE 100 nie organizowało przetargów na powołanie biegłego rewidenta. BDO i Grant Thornton, cieszące się obecnie piątym i szóstym miejscem spośród największych firm audytorskich na świecie oraz londyński Mazars podkreślają, że takie przetargi powinny mieć miejsce. Grant Thornton zaznacza również, iż audytorzy zwykle badają sprawozdania finansowe przez okres 48 lat, co dodatkowo wzmacnia pozycję Wielkiej Czwórki.

A jak sytuacja wygląda na polskim rynku?

Zeszłoroczna analiza konkurencji na rodzimym rynku audytów spółek giełdowych pokazała, że wprawdzie bezapelacyjnie czołowe miejsce zajmuje Ernst & Young (149 spółek, 35%), jednak na drugiej i trzeciej pozycji uplasowały się firmy spoza Wielkiej Czwórki: PKF Consult (33 spółki, 7,9%) oraz BDO Numerica (30 spółek, 7,2%). Dopiero na dalszych miejscach znaleźli się pozostali gracze z Wielkiej Czwórki: Deloitte Audyt (29 spółek, 6,9%), KPMG Audyt (24 spółki, 5,7%), PricewaterhouseCoopers (19 spółek, 4,5%).  W sumie, giganci z Wielkiej Czwórki przeprowadzili badania w nieco ponad 50% spośród ponad 400 spółek giełdowych, pozostawiając dla mniejszych graczy jeszcze sporo miejsca na rynku …

Wl Accountancy