PUBLIKACJE

Kwalifikacje dla finansistów. Po co i dla kogo?

Konkurencja na rynku pracy jest bardzo duża i choć wciąż brakuje doświadczonych osób na specjalistyczne stanowiska, wielu księgowych i finansistów chce potwierdzić swoje kwalifikacje odpowiednimi certyfikatami oraz dyplomami. Studia kończy dziś bowiem prawie każdy, dlatego też by stać się atrakcyjnym kandydatem dla potencjalnego pracodawcy, młodzi finansiści często decydują się na zdobycie dyplomów typu ACCA czy CIMA.

ACCA czyli Association of Chartered Certified Accountants

ACCA to skrót od skomplikowanej nazwy „Międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości”. Ten bardzo prestiżowy i ceniony program rozwijania kwalifikacji uznawany jest zarówno w kraju, jak i za granicą, dając często pracownikowi dodatkowe uprawnienia i możliwości. Z tego też względu ACCA to najlepsze rozwiązanie dla osób planujących karierę poza granicami kraju. Program kursu ma bardzo kompleksowy charakter, dzięki czemu uczestnicy zdobywają specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania finansami, rachunkowości, jak i szeroko pojętego zarządzania strategicznego w organizacji. Nie jest on jednak dostępny dla wszystkich, gdyż jego bardzo wysoki koszt dla wielu osób pozostaje całkowicie poza zasięgiem.  Zdobycie kwalifikacji ACCA jest również bardzo praco i czasochłonne - okres od rozpoczęcia programu do zaliczenia ostatniego egzaminu (w sumie ACCA obejmuje 14 egzaminów) to minimum 2,5-4 lat, w trakcie których uczestnik powinien przeznaczyć około 8 godzin tygodniowo na samodzielną naukę.

ACCA vs. CIMA

Dla finansistów i księgowych, którzy chcieliby rozbudować swoje umiejętności z zakresu zarządzania finansami, ciekawą alternatywą jest równie prestiżowy program realizowany przez „The Chartered Institute of Management Accountants”. Nacisk kładziony jest tu bowiem przede wszystkim na zarządzaniu przedsiębiorstwem i rolę strategicznej informacji zarządczej w tym procesie. Z tego właśnie powodu, CIMA skierowana jest przede wszystkim do pracowników działu controllingu i finansów. Czeka ich 15 egzaminów z takich dziedzin jak: rachunkowość zarządcza i finansowa, podatki czy zarządzanie strategiczne.

Po polsku…

Polska Akademia Rachunkowosci S.A. również wprowadziła program certyfikacji zawodowej, dzięki któremu można potwierdzić swoje umiejętności w ramach różnych ścieżek zawodowych. Z pewnością jest to zdecydowanie tańszy i bardziej przystępny sposób poszerzania wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków i finansów. Proponowane przez PAR S.A. kursy nie mają jednak tak dużego prestiżu jak międzynarodowe certyfikaty, dlatego też często niedoceniane są przez rodzimych pracodawców. Podobne szkolenia w ramach pięciu ścieżek zawodowych prowadzi także Fundacja Rozwoju Rachunkowości, która kształci m.in. wykwalifikowanych księgowych i doradców podatkowych.  W 2009 roku swój system certyfikatów wprowadziło również Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.  W ramach systemu szkolenia, księgowi kształceni są na czterech kolejnych poziomach zaawansowania: księgowego, specjalisty ds. rachunkowości, głównego księgowego i dyplomowanego księgowego. To jednak nie koniec możliwości potwierdzenia swoich kwalifikacji przez polskie instytucje związane z rachunkowością – wspomnieć należy o powszechnie uznawanych kursach na samodzielnego księgowego organizowanych przez CEDOZ czyli Akademię Prawa Pracy i Rachunkowości, ściśle dostosowanych do Krajowych i Europejskich Norm Kwalifikacji. W tym przypadku, kursy w zakresie księgowości obejmują 5 poziomów kształcenia, natomiast w zakresie kadr i płac 4 poziomy. Egzamin zawodowy ma bardzo praktyczny charakter tzn. uczestnicy samodzielnie rozwiązują case z zakresu tematycznego kursu.

Czy zatem warto?

Z pewnością warto się uczyć i poszerzać wiedzę. Pan Krzysztof Lipiński, prezes jednego z warszawskich biur rachunkowości WL Accountancy podkreśla przy tym, że nad kosztownym certyfikatem trzeba się jednak dobrze zastanowić…Dodatkowe kwalifikacje, szkolenia i kursy wymagają od nas czasu, pieniędzy i wysiłku. Warto zatem wcześniej dokładnie przeanalizować potencjalne korzyści, jakie zdobyty „papier” może przynieść nam w przyszłości. Czy pozwoli nam zdobyć awans lub znaleźć lepszą pracę? Bez wątpienia dla pracodawcy będzie potwierdzeniem wiedzy, jednak ten sam wysiłek poniesiony na rozwój w ramach obecnego miejsca pracy lub na samodzielne doszkalanie może zaowocować większymi sukcesami….