Nasza oferta

Pracujemy na wysokiej klasy oprogramowaniu on-line, które umożliwia prowadzenie profesjonalnej księgowości przez Internet oraz pozwala na dostęp do danych księgowych z dowolnego miejsca na świecie przez 24h/dobę. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

Usługi księgowe

 • opracowanie zakładowego planu kont polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT)
 • oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • przekazywanie informacji rozliczeniowych i raportów specjalnych, prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • przygotowywanie bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych, okresowe sporządzanie statystycznych sprawozdań dla GUS i NBP,

Usługi kadrowo-płacowe 

 • sporządzanie dokumentów, związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • sporządzanie list płac z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

Nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc w zakresie:

 • zakładania i likwidacji działalności gospodarczej,
 • wyprowadzania zaległości podatkowych,
 • reprezentowania przed Urzędem Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy i ZUS.