Zakładanie i likwidacja Spółek

Oferujemy pomoc w zakładaniu i likwidacji spółek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Przy zakładaniu spółki nasze usługi obejmują m.in.:

 • przygotowywanie tekstu umowy spółki
 • zorganizowanie wizyty u notariusza
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do zarejestrowania spółki w:
  • Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
  • Urzędzie Statystycznym,
  • Urzędzie Skarbowym.
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego dla spółki
 • Przy likwidacji spółki nasze usługi obejmują m.in.:
 • przygotowywanie Sprawozdań Finansowych wymaganych przy procesie likwidacji
 • dopełnienie formalności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • poinformowanie odpowiednich organów o wyrejestrowaniu podmiotu.