Outsourcing usług księgowych

Dlaczego outsourcing usług księgowych? 
Silna konkurencja zmusza firmy do poszukiwana usprawnień i redukcji kosztów. Outsourcing jest strategią polegającą na zlecaniu części swojej działalności firmom zewnętrznym specjalizującym się w danej dziedzinie. Outsourcing usług rachunkowych polega na wydzieleniu funkcji księgowych ze struktur firmy i zleceniu ich obsługi firmie zewnętrznej, takiej jak nasza. Pozwala to na ograniczenie nakładów związanych z zakupem, serwisem i licencjonowaniem specjalistycznego oprogramowania w firmie. Outsourcing znacząco obniża również koszty zatrudnienia oraz szkoleń pracowników działu finansowo-księgowego i pozwala na skoncentrowanie się na podstawowej działalności firmy. Przekazanie obsługi księgowej do biura rachunkowego zapewnia profesjonalny serwis, ponieważ:

  • biura rachunkowe specjalizując się w usługach księgowych na bieżąco śledzą zmiany w przepisach prawa podatkowego
  • dzięki obsłudze różnorodnych podmiotów gospodarczych posiadają unikalne doświadczenia zmniejszające ryzyko popełnienia błędu w nietypowych sytuacjach
  • poprzez specjalistyczne szkolenia pracownicy biur rachunkowych posiadają szeroki zakres wiedzy i są profesjonalnie przygotowani do wykonywania swoich obowiązków
  • dzięki współpracy z prawnikami i doradcami podatkowymi biura rachunkowe są w stanie zapewnić firmie kompleksową obsługę